Organizujemy zbiórkę pieniędzy dla naszego przyjaciela Bartka Rybickiego, który w lipcu 2014 roku został ciężko pobity, w skutek czego doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. Następstwem tego jest porażenie czterokończynowe i dyzartria. Aktualnie Bartek porusza się na wózku i jest uzależniony od osób trzecich. Jest on osobą zdeterminowaną, która zawsze dąży do celu. Niestety samodzielne ćwiczenia rehabilitacyjne w domu nie przynoszą wystarczających efektów. Do powrotu do samodzielnego, aktywnego życia potrzebna jest długotrwała i kosztowna specjalistyczna rehabilitacja.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc finansową, która pozwoli mu wstać na nogi i na nowo cieszyć się z życia.

Celem zbiórki jest zapewnienie Bartkowi 4 dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku "Neuron" w Bydgoszczy. Koszt jednego turnusu wynosi około 6 000 zł. Łącznie jest to 24 000 zł i mamy nadzieję, że z Waszą pomocą nam się uda.

Z góry dziękujemy za wsparcie w tak szlachetnym celu.

Rodzina i przyjaciele

Zbiórka: https://zrzutka.pl/rz4y98